ViNNé EtikEtY

Viřství J+B Richter

Etiketa původně znamenala papírový lístek nebo štítek s nějakou informací, například etiketa na lahvičce s léky, která popisuje obsah. Stejně se označovaly i lístky se jmény, jimiž se u francouzského královského dvora určovalo místo u stolu, kam se má host posadit.

Etiketa pro Vinařství J+V RICHTER z Klobouk u Brna, volně vychází z motivů rohové intarzované skřínky slámou, která je v držení Národopisného Muzea v Kloboukách u Brna.