KOMiX – YSOFT

ilustrace pro Ysoft

Komixové ilustrace pro Ysoft, agentura Arkadia.

Marketing & Media – vítěz měsíce října 2014.